Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/2 ม.1 เทศบาลตำบลหนองบัว เชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ