Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ตำบลลุ่มสุ่ม เชื่อมกับ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ