Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10, 4, 17, 16, 9 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา เชื่อมกับ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารแนบ