Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ฉบับร่าง)

เอกสารแนบ