Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาไข้หวัดนก จำนวน 8,330 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ฉบับร่าง)

 เอกสารแนบ