Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) (อาคารเรียน 2)
(ฝ้าเพดาน ติดตั้งหลอดไฟฟ้า และพัดลม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

เอกสารแนบ