Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เชื่อมกับ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เชื่อมกับ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ