Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองกุ่ม เชื่อมกับ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสารแนบ