Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.หินดาด เชื่อมกับต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสารแนบ