Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ห้องแถวตลาดประชารัฐท้องถิ่น ท่องเที่ยว สุขใจ ฯ จำนวน 10 ห้อง ม.4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสารแนบ