Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ร่าง)

เอกสารแนบ(1)

เอกสารแนบ(2)