Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจ.กาญจนบุรี (กลีบบัว) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสารแนบ