Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ" ในช่วงเข้าพรรษา

- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ" ในช่วงเข้าพรรษา

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ" ด้วยการร่วมลงนามปฎิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ได้ที่

http://xn--y3cri.com/kaopansa63/signcitizen

 

เอกสารแนบ