Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

- ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

 

เอกสารแนบ