Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอปิดให้บริการศูนย์ฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ขอปิดให้บริการศูนย์ฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

เอกสารแนบ