Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การเสนอรายชื่อ เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๔

- การเสนอรายชื่อ เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารแนบ