Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiangrai ASEAN Flowers Festival (มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกดอกไม้งาม เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ)

- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiangrai ASEAN Flowers Festival (มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกดอกไม้งาม เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ)

25
ขอเชิญทุกท่าน #สัมผัสความมหัศจรรย์ในทุกมิติ 
🌷 มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 🌷
ตอน "แสง สี ในดินแดนมหัศจรรย์" เตรียมตัวพบกับการกลับมาอีกครั้งของมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ หลายหลายสายพันธุ์
ในรูปแบบสวนไม้งาม พร้อมเปิดประสบการณ์กับ
7 โซนที่สื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายผ่านทางบรรยากาศ
แสง สี และประติมากรรม ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ในทุกมิติที่หลากหลายหลอมรวมเป็นหนึ่งได้อย่างลงตัว
ใน Concept "แสง สี ในดินแดนมหัศจรรย์" ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายปีนี้
📆 พบกัน 18 ธ.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2565 หนึ่งปีมีครั้งเดียว!
📍 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)
🌸 จัดพร้อมกันอีก 4 อำเภอ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และ อำเภอเชียงของ