Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด หรือครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ และ ๔ ให้เข้ารับวัคซีนโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด หรือครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ และ ๔ ให้เข้ารับวัคซีนโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์

เอกสารแนบ