Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์กฎหมายการออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายฯ จำนวน 4 ฉบับ

- ประชาสัมพันธ์กฎหมายการออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายฯ จำนวน 4 ฉบับ

เอกสารแนบ