Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้จัดให้มีโครงการนันทนาการเพื่อเยาวชน ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมการประกวดแอโรบิกด้านซ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถตลอดจนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสารเสพติดโดยจัดให้มีการ

ประกวดในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย จัดประกวดในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จึงประกาศรับสมัคร เยาวชนและประชาชน (ชาย/หญิง) ที่มีความสนใจในการประกวดแอโรบิกด้านซ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามรายละเอียดในลิ้งนี้

คลิ๊ก <<<<<<<