Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 - ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

 

ได้แก่

เรื่อง ของพรีออเดอร์...กับปัญหาที่ต้องเจอ

เรื่อง ใช้ให้รู้ดูให้ดี...กับไม้ตียุงไฟฟ้า

เรื่อง สคบ. เปิดมิติการให้บริการ 'Ohเine ที่สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน 

เรื่อง ระวังสินค้าที่มีรังสี UV-C เพื่อใช้ประโยชน์

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click