Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 10,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 10,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ