Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในความรับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในความรับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ