Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รวม 7 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รวม 7 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ