Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์Orientation Guide สิทธิสวัสดิการ สำหรับบุคลากรใหม่ของ อบจ.กาญจนบุรี

- ประชาสัมพันธ์Orientation Guide สิทธิสวัสดิการ สำหรับบุคลากรใหม่ของ อบจ.กาญจนบุรี ของข้าราชการและพนักงานจ้าง

 

กดที่ลิ้งข้างล่าง หรือ สามารถแสกนQR Code ได้

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-F9HKIhlP55OMo6l8OWhq8hC_2wJS3_n

 

 QR Code ของข้าราชการ                                                

QRcode1

QR Code ของพนักงานจ้าง

QRcode2