Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา