Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

>>- ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง<<

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน