Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

>>ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี