Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

- ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 เอกสารแนบ