Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- รับสมัครพนักงานจ้าง (จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง (จำนวน ๕ ตำแหน่ง  ๖ อัตรา)

๑. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
๓. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน ๑ อัตรา
๔. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
***เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ ระบบโทรศัพท์ยังไม่สามารถใช้งานได้ หากมีบุคคลสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่***
๑. 0811921995 (นางชลนิการ์ ธัญญศรีรัตน์)
๒. 0813648082 (นางสาวนพเก้า โพธิ์เงินงาม)
๓. 0988259452 (นางสาวฟาติมา. ไทยเศรษฐ)
๔. 0819816508 (พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์. มูลพันธุ์)

เอกสารแนบ