Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

 

 เอกสารแนบ