Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 อัตรา

-รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

1.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

คลิกได้ที่นี่่---> เอกสารแนบ