Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

-ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

-ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 คลิกที่นี่----> เอกสารแนบ