Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

- รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนัวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา