Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

พิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์.ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า

ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่พระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตมั่น ณ ผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ต่อเนื่องมานับจนถึงบัดนี้ได้ 237 ปีแล้ว ในยุคต้นแห่งการสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์นั้น ด้วยเดชะพระบารมีและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงรับพระราชภาระขจัดความวุ่นวายและภัยคุกคามต่างๆ จนหมดสิ้น ทรงแผ่พระราชอำนาจขยายพระราชอาณาเขตปกเกศไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วทุกพื้นที่ จนถึงซึ่งความเป็นพระราชอาณาจักรโดยสมบูรณ์ และด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ล้วนแต่นำมาซึ่งความผาสุกและภาคภูมิของชนชาวไทยทั้งปวงตลอดมา

 

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2798006823752434&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว