Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 Newsletter OBJ Jun01 revised1 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี หลังเสร็จพิธีลงนามถวายพระพร ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ เขื่อนขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

https://www.facebook.com/kanpao71000/posts/3051392801641649

....................................................................................................................................

ศุภกาญจน์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว