Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

- ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่6/2563

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่6/2563  

103440863 3084572121657050 3286895933439436981 o

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น.

นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2563 เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  

ภาพประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่6/2563