Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)

การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)

180924814 3970924439688476 8273468704503781880 n

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) โดยมีมติในที่ประชุมให้เห็นชอบกับการแก้ไขดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.

179647064 3970924749688445 3379416529687175927 n 180478549 3970925249688395 8043058682896179305 n