Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 182507621 3984831301631123 6248498026627391583 n

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้การเห็นชอบ

ในการนี้ นางสาวปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีด้วย ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

182781601 3984830968297823 5032486380845441901 n 182802329 3984830698297850 3513164941113260313 n 

182718387 3984831368297783 8042581598010972804 n 182908290 3984831311631122 7549988618816412108 n

ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ. กาญจนบุรี