Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมคณะทำงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564

188048086 4027503614030558 4681301833599547879 n

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย ดร. นพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 – 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีมีประสิทธิภาพ และยกระดับการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีให้เท่ากับสากล หรือโรงเรียนชั้นนำของประเทศ ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

187726782 4027503350697251 5089642616125230745 n 187899484 4027502934030626 5331892724343255671 n

186961214 4027503530697233 1151680353342830398 n 187894634 4027503117363941 342854200216695858 n