Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี

185431521 4027868217327431 1360393044378442963 n

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี (คณะทำงานด้านการชำระประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์) เพื่อศึกษาเรื่องราวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางท่องเที่ยว รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ข้อมูล เรียบเรียง และนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ต้อง

โดยมีมติในที่ประชุม ให้เตรียมจัดทำสื่อที่จะเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

184645805 4027867987327454 1259270795473489480 n 187758491 4027867830660803 1084948571931680902 n

185779957 4027868103994109 5183215944601868837 n 187472524 4027867840660802 8005376472137849756 n