Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal
186506328 4030650550382531 390127242602445928 n

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal โดยมี นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้อำนวยการรพ.พหลพลพยุหเสนา คุณปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหารและที่พักเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี และทำให้เกิดการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

186488126 4030653557048897 5266890886431669343 n