Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น

ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น
190983115 4045304325583820 7671136179061834412 n

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย นายธนวัต การพานิช เลขานุการนายก อบจ. กาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 และสำรวจพื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

189996359 4045304368917149 7643359002238695165 n 190801253 4045304125583840 9010370546699882607 n

190250850 4045304138917172 3016407261824175013 n 190833486 4045303922250527 1300535526731269026 n