Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมือง ครั้งที่ 3/2564

การประชุมพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมือง ครั้งที่ 3/2564
191053352 4045681108879475 4228971290006804644 n

วันที่ 25 พฤษภาคม 2664 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมือง ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมือง เนื่องจากน้ำท่วมขัง โดยในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะทำงานด้านช่าง และได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การทำงานได้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

190147990 4045689695545283 7981810594171168678 n 191282420 4045683565545896 329773220749664654 n

191865992 4045684522212467 7470012189556228524 n 189350340 4045681715546081 3248578137919357381 n

 ภาพการประชุมพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมือง ครั้งที่ 3/2564