Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
191815279 4051458891635030 2631365665409405816 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ฯ สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการปลูกจำนวน ๑๐,๗๔๑.๔๗๕ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๗,๒๐๗.๐๘ ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๑,๘๒๗.๓๗๗ ไร่ พื้นที่ป่าชุมชนจำนวน ๑,๗๐๐ ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๕ ไร่

187558588 4051459081635011 5673431402441171216 n 188015922 4051458934968359 6952696541478588207 n

189634211 4051458921635027 5035138666752508259 n 187114465 4051459088301677 8821701619661897010 n