Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
203668156 4174999085947676 4270003300697633128 n

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

215304814 4174999142614337 4896266220101845677 n 216138049 4174999219280996 5949171321456716895 n

215358075 4174998972614354 9212449054410739723 n 215332176 4174999935947591 526474383447261767 n