Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ตรวจสอบความคืบหน้าโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ OTOP

ตรวจสอบความคืบหน้าโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ OTOP212534925 4177964372317814 6670033683349561328 n

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับนายแพทย์สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบความคืบหน้า ของศูนย์ OTOP ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และนอกพื้นที่ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและแบ่งเบาภาระ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงในพื้นที่อื่นๆ โดยในสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 เตียง และดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตามคำสั่งของ ศบค.จังหวัดกาญจนบุรี

217344660 4177964358984482 8020116024205009569 n 215606022 4177939032320348 8624035621393770744 n

212409676 4177938958987022 9050547840058885640 n 207211370 4177937332320518 1798707218801139212 n