Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

นายกติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ OTOP

นายกติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ OTOP เป็นโรงพยาบาลสนาม215742759 4178741092240142 4387670856469866480 n

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 (16.00 น.)

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการปรับพื้นที่ศูนย์ OTOP ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และนอกพื้นที่ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและแบ่งเบาภาระ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงในพื้นที่อื่นๆ ตามมติ ศบค.จังหวัดกาญจนบุรี

215945050 4178742548906663 8096506239832198302 n 216887365 4178742258906692 5821203312094002311 n

217578411 4178741668906751 123298238024648926 n 215782514 4178744288906489 8385349695120832204 n