Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การมอบสิ่งของ ให้แก่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์โอทอป อบจ.กาญจนบุรี

การมอบสิ่งของ ให้แก่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์โอทอป อบจ.กาญจนบุรี
217815215 4180708312043420 7565814283301105280 n

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.  ที่ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนายวรากร ประทุมนันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง รับมอบสิ่งของบริจาคจาก นายอนุเทพ ตระกูลอิ่มน้อย ส.อบจ.เลาขวัญ เขต 2 ร่วมกับพระครูปลัดชัยวัฒน์ ชินลาโภ เจ้าอาวาสวัดหนองูเหลือมพร้อมคณะ ที่ได้นำสิ่งของจำเป็นมามอบ เพื่อเตรียมไว้สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid 19) ที่จะเข้ามารักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ โดยได้นำ น้ำดื่มสะอาด จำนวน 120 โหล  เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 40 แกลลอน และพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 12” จำนวน 28 ตัว มามอบให้ในครั้งนี้

216868052 4180706812043570 4750929476681434940 n 217520469 4180706732043578 1616515397727051670 n

216438775 4180716908709227 5680445146958040567 n 218205094 4180719478708970 4532386437087382569 n