Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ประชุมแผนดำเนินการสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประชุมแผนดำเนินการสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
192114668 4054298944684358 295969242714112951 n

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมแผนดำเนินการสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับ นางสาววันดี อิสรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.อานนท์ วันลา เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายณัฏฐพล ภู่ทองชิน นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนิมิตร แก้วนิล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวรากร ประทุมนันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี และลงพื้นที่สำรวจอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)

192033574 4054298471351072 6382230032041698922 n 192098715 4054299038017682 1910887333551594237 n

193684250 4054298851351034 3746924768672042441 n 190815904 4054298784684374 6070925164807575917 n